De regioraad is het beleidsbepalend orgaan van de regio, waarin vertegenwoordigers van alle groepen zitten. Vanuit het regiobestuur zijn namens de regioraad twee personen vertegenwoordigd in de Landelijke Raad van Scouting Nederland.

De regioraad vergadert 2x per jaar over diverse beleidsonderwerpen, zoals de regiofinanciën, groepsontwikkeling en -ondersteuning, planning en evaluatie van activiteiten, Scouting Academy, samenwerking met andere organisaties, gemeente-contacten en voorbereiding op de Landelijke Raad.

Data regioraden 2014:

  • donderdag 22 mei 2014 bij Cornelis Lely Groep te Almere
  • donderdag 20 november 2014 bij Scouting N.S. Rambonnet te Elburg

 

Data regioraden 2015:

  • donderdag 21 mei 2015; locatie volgt
  • donderdag 19 november 2015; locatie volgt