De formele naam is Stichting Scouting Regio Noord-Veluwe Flevoland, ook wel bekend als Regio Noord-Veluwe Flevoland. Daarnaast wordt ook gewerkt met de afkorting ScoutingNVF.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is 8004.82.645

Ons postadres is:
Postbus 296
8250 AG Dronten.
Wij hebben geen bezoekadres.

Onze doelstelling is:
De stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de regio door de financiële en materiële belangen van de regio te behartigen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan de regio.
  2. alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de stichting of van Scouting Nederland.