Onze aandachtspunten

Activiteiten

De activiteiten die in onze regio worden georganiseerd.

Scouting Academy

Informatie over de Scouting Academy

Regiotour

Schrijf je hier in voor de regiotour, we komen graag bij jullie langs!

Het regiobestuur

Wie zijn wij?
Arnoud Tijssen

Arnoud Tijssen

Voorzitter

De voorzitter is de drijvende kracht achter het regiobestuur. Hij/zij houdt het overzicht en controleert of alle bestuurstaken goed worden uitgevoerd. Daarnaast is de voorzitter ook degene die de regiovergadering leidt en het in de regioraad bepaalde beleid vertaalt in reglementen en (bestuurs-)taken.

Thijs Perik

Thijs Perik

Secretaris

De secretaris zorgt voor de communicatie vanuit het regiobestuur naar de groepen. Hij/zij stelt de agenda op voor de regioraad en nodigt alle groepen voor deze vergadering uit. Ook maakt hij/zij de notulen tijdens de vergadering.

Marcus de Regt

Marcus de Regt

Penningmeester

De penningmeester zorgt voor het financiële wel en wee van de regio. Hieronder valt het opstellen van de begroting en de jaarafrekening, maar ook het innen van bijdragen vanuit de groepen en het betalen van declaraties.

Remco van Hout

Remco van Hout

Activiteitenbegeleider

De coördinator activiteiten is de verbindende factor tussen het regiobestuur en de activiteitenteams. Hij is het directe aanspreekpunt voor de activiteitenteams.

Regiobestuur

Regiobestuur

Het regiobestuur zorgt ervoor dat de regio op een goede manier aangestuurd wordt en input kan leveren aan de landelijke raad. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. .

Trainingsteam

Trainingsteam

Het trainersteam bestaat uit diverse enthousiaste vrijwilligers uit verschillende scoutinggroepen. Een aantal trainers is niet (meer) verbonden aan een specifieke scoutinggroep.

Regiocoaches

Regiocoaches

Regiocoaches

Vanuit de regio wordt door de praktijkcoach primair verenigingsondersteuning aangeboden aan de praktijkbegeleider. Dit begint bij het aanbieden van een adequate praktijkbegeleidersopleiding voor nieuwe praktijkbegeleiders.

Nieuws en mededelingen

Wat speelt er momenteel in de regio!

Contactgegevens

   Postadres

Scouting Regio Noord-Veluwe Flevoland

Gildepenningdreef 1 8253 BD Dronten

E-mail

info@scoutingnvf.nl

Neem contact op