Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Binnen Scouting moeten nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, voordat ze worden benoemd in hun functie. Deze regeling geldt niet alleen voor nieuwe leiding, maar ook voor bijvoorbeeld bestuursleden, materiaalmeesters, gebouwbeheerders en trainers.  In 2011 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie besloten de kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scoutinggroepen te vergoeden. Deze regeling geldt voor 2012 én 2013.  Het is nog niet zeker dat ook na 2013 de VOG voor vergoeding in aanmerking komt. Zorg er dus voor dat je in 2013 de noodzakelijke stappen genomen hebt om VOG’s voor je vrijwilligers aan te vragen. Klik  hier voor uitgebreide informatie.

Your comment