Veertien nieuw gekwalificeerd leidinggevenden Cornelis Lely Groep

Veertien zeer ervaren leidinggevenden van Cornelis Lely Groep in Almere hebben vandaag hun basiskwalificatie behaald. Leidinggevenden van diverse speltakken, van zowel land- als waterwerk, namen samen met de twee praktijkcoaches van de regio en eigen praktijkbegeleiders hun eerder verworven competenties door. O.a. toepassing van de doorlopende leerlijn en activiteitenmatrix passeerden de revue. Daarnaast werd uitvoerig ingegaan op de individuele ontwikkelmogelijkheden op speltak-, groeps- en regioniveau. Namens de regio, allen van harte gefeliciteerd!

Your comment