Training sportrecreatie voor vrijwilligers

Graag maakt de vrijwilligersacademie/Sportsteunpunt u attent op onderstaande training. Deze is uitstekend geschikt voor vrijwilligers bij uw organisatie die sport en spel willen begeleiden voor jong en oud. Ook vrijwillige sport en spelbegeleiders die reeds trainingen geven maar nog geen certificaat of diploma hebben, kunnen op deze training reageren.

Training: Trainer sportrecreatie voor vrijwilligers

  • Aantal lessen en Data:
    • 4 lessen – 15, 22, 29 november en 6 december  Tijd: 19:30 – 21:30 uur
    • 1 les – 13 december, Eerste Hulp bij sport Ongevallen (EHBSO) 19:30 – 22:00 uur
  • Locatie:  Atolplaza, Schor 1-9, Lelystad   Sportlokaal
  • Niveau: Basis
  • Docent(e): Frank van Deventer en Hannie Slob

Leerdoel: In de training staan eenvoudige pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord leidinggeven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, organisatie van activiteiten en evenementen en eerste hulp sportblessures en ongevallen (EHBSO)

Aanmelden tot: 6 november 2016. Aanmelden kan alleen via deze link: https://www.welzijnlelystad.nl/cursusaanbod/   lees ook op deze pagina de algemene cursusvoorwaarden.

Maximaal aantal plaatsen: 12

Kosten: Geen

Inhoud: Deze laagdrempelige opleiding is voor vrijwilligers van sportverenigingen en organisaties en is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor je op een verantwoorde, stimulerende wijze leiding kunnen gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen).

Voorwaarde is wel dat de deelnemer aan deze training fysiek in staat moet zijn om de opleiding te volgen en het geleerde te demonstreren.

De deelnemers moeten aan het eind van de training in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te organiseren. Deelnemers die hieraan voldoen ontvangen een certificaat van de Vrijwilligersacademie Welzijn Lelystad.

Your comment