Regiobeleid waarderingstekens

Het dagelijks bestuur van de regio reikt sinds 1 januari 2014 minstens tweemaal per jaar een bronzen, zilveren of gouden waarderingsteken uit aan een regiovrijwilliger die zich meer dan verdienstelijk heeft ingezet voor onze regio. Dit gebeurt op voordracht van het algemeen bestuur. De waarderingstekens zijn bedoeld enerzijds als waardering voor geleverde prestaties, anderzijds als stimulans voor verdere ontwikkeling op regioniveau.

Overzicht waarderingstekens

2014: bronzen waarderingsteken: Miranda Ponsteen

2014: bronzen waarderingsteken: Anneke Wijngaarden

2015: bronzen waarderingsteken: Jack Ponsteen