Regio Vacature – Praktijkcoach

Als praktijkcoach maak je onderdeel uit van Scouting Academy. Je maakt deel uit van de regio, maar je bent geen lid van het regiobestuur. Binnen de regio werkt de praktijkcoach nauw samen met de trainers. Zij signaleren tijdens hun trainingen bepaalde zaken ten aanzien van het niveau van leidinggevenden of andere zaken. Deze koppelen ze terug aan de praktijkcoach die het weer teruggeeft aan de groepen. Ook praktijkbegeleiders die bepaalde zaken signaleren in hun groep, of terug horen van hun leidinggevenden die op training zijn geweest, kunnen bij de praktijkcoach terecht en hij neemt dit op met het trainersteam.

Binnen Scoutinggroepen ondersteunen praktijkbegeleiders de vrijwilligers bij het verwerven van de benodigde competenties. Voor leidinggevenden gebeurt dat tijdens en rond de opkomsten. Leidinggevenden worden gecoacht op basis van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke competenties iemand beschikt. Bij leidinggevende functies is de praktijkbegeleider voor de deelkwalificaties ook beoordelaar.

Om de praktijkbegeleider te begeleiden, te ondersteunen én om de kwaliteit van het ontwikkelen en vaststellen van competenties te borgen, is er de praktijkcoach. De praktijkcoach schept de voorwaarden voor het opleidingstraject en de begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus kan worden gekwalificeerd.

Wat ga je doen?

Als praktijkcoach zijn er meerder taken die bij je functie horen:

  1. De praktijkbegeleiders ondersteunen, begeleiden, opleiden en coachen.
  2. Het kwalificeren van vrijwilligers voor een functie.
  3. Het contact onderhouden met regiocoaches en trainers en andere regiodisciplines.
  4. Mede zorgdragen voor de borging van de integriteit en de toegevoegde waarde van de Scouting Academy-benadering.
De praktijkbegeleiders ondersteunen, begeleiden, opleiden en coachen

Als je begint binnen de regio, dan zul je het contact met de groepen moeten gaan opbouwen, uitbouwen en onderhouden. Je gaat netwerken. Er zijn groepen met een praktijkbegeleider, maar ook nog groepen zonder praktijkbegeleider. Maak een planning om de groepen in je regio te gaan bezoeken, zodat je de sfeer proeft, de vrijwilligers leert kennen en zij jou leren kennen. Je krijgt een indruk van de groepscultuur en het spel dat bij de groep gespeeld wordt. Het is het beste om tijdens opkomsten langs te gaan. Ook kun je een praktijkbegeleidersbijeenkomst gaan organiseren: een overleg waarin vooral informatie en ervaring wordt gedeeld.

Je ondersteunt de praktijkbegeleider bij het proces waarin hij zijn leidingteams naar een gekwalificeerd niveau brengt en zijn plezier in de functie houdt, waardoor hij zichzelf ook zal blijven ontwikkelen. Ook motiveer je de praktijkbegeleider om zijn eigen kwalificatie te gaan halen als hij deze nog niet bezit. Je geeft tips en advies en je houdt hem op de hoogte van landelijke ontwikkelingen.

Het kwalificeren van vrijwilligers voor een functie

Naast het begeleiden en ondersteunen, is het opleiden van praktijkbegeleiders ook een taak van de praktijkcoach. Een training geven aan praktijkbegeleiders kun je in je regio organiseren, eventueel samen met trainers of andere praktijkcoaches die in een aantal onderdelen deskundig zijn. De trainingen worden ook in andere regio’s georganiseerd. Een praktijkbegeleider kan ook in andere regio’s de training volgen. 

Om als praktijkbegeleider gekwalificeerd te raken, zal de praktijkbegeleider zelf een assessment aanvragen bij de praktijkcoach. Als praktijkcoach houd je dit assessment aan de hand van de kwalificatiekaart en het functieprofiel. Je kan hier gebruik van maken van het STARR interview. Naast het gesprek kun je ook een praktijkbeoordeling doen. Je bent dan aanwezig bij een gesprek dat de praktijkbegeleider met een leidinggevende over diens kwalificatie heeft of bij een teamgesprek waarin het gaat over het teamprofiel en kwaliteit van het team en het spel. Vervolgens ken je de kwalificatie toe in Scouts Online als de beoordeling positief is en kan een kwalificatieteken worden aangevraagd bij de ScoutShop.

Waar moet je aan voldoen?

Als praktijkcoach wordt van je verwacht dat je binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie behaalt. Om gekwalificeerd te worden, moet je voldoen aan een aantal minimumeisen:

  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Je bent minimaal 21 jaar.
  • Je beschikt over de competenties (kwalificatie) voor de functie van praktijkbegeleider.
  • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties, zodat je binnen acht maanden na het beginnen van je taak gekwalificeerd bent.
  • Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn met betrekking tot (on)gewenste omgangsvormen. Je bent bekend met het beleid van Scouting Nederland op dit gebied.
  • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.

Aan welke competenties je moet voldoen staat in de kwalificatiekaart en in het functieprofiel.

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie naar info@scoutingnvf.nl