Het dagelijks bestuur van de regio reikt sinds 1 januari 2014 minstens tweemaal per jaar een bronzen, zilveren of gouden waarderingsteken uit aan een regiovrijwilliger die zich meer dan verdienstelijk heeft ingezet voor onze regio. Dit gebeurt op voordracht van het algemeen bestuur. De waarderingstekens zijn bedoeld enerzijds als waardering voor geleverde prestaties, anderzijds als stimulans voor verdere ontwikkeling op regioniveau.

Op de pagina van Scouting Nederland vind je de criteria voor het aanvragen van een waarderingsteken.

Aanvragen kun je sturen aan secretaris@scoutingnvf.nl. De HRM persoon neemt de aanvraag dan mee naar de bovenregionale bespreking voor de waarderingstekens.

De termijn voor een aanvraag is ongeveer 6 weken. Doe hier nog een paar dagen voor de regio bovenop als je een waarderingsteken wilt aanvragen. Het regiobestuur ontvangt graag een foto van de uitreiking, zodat we hier via social media ook aandacht aan kunnen geven.

Uiteraard ontvangen we graag foto’s die we kunnen delen op onze social media!