Productief praktijkbegeleiderscafé

Het praktijkbegeleiderscafé op 22 maart jongstleden was een zeer productieve avond. De aanwezige praktijkbegeleiders en praktijkcoach bespraken in een informele sfeer onder het genot van Puttense koffie en thee diverse vraagstukken met betrekking tot de implementatie van Scouting Academy. Daarnaast wisselden zij ervaringen uit vanuit hun eigen groepen en adviseerden zij elkaar over diverse inhoudelijke onderwerpen. De avond werd afgesloten met concrete individuele ondersteuningsafspraken tussen praktijkcoaches en praktijkbegeleiders.

Your comment