Inspirerende thema-avond over nieuwe drank- en horecawet

Meer dan 15 groepsbestuurders uit de regio namen op woensdagavond 8 januari j.l. deel aan de thema-avond over de nieuwe drank- en horecawetgeving. Deze wetgeving is per 1 januari 2014 ingegaan en wordt door de lokale overheid gehandhaafd. Guus Bremer en Vincent Mooren, consulenten van Scouting Gelderland, zorgden samen met de deelnemers voor prikkelende, diepgaande en interessante discussies over de interpretatie van de nieuwe wetgeving en de consequenties hiervan voor de groepen. Ook werd uitvoerig aandacht besteed aan waar je als groepsbestuur over kunt nadenken bij invulling van het alcoholbeleid, hoe dit onderwerp bespreekbaar gemaakt kan worden binnen de groepsraad en hoe toegewerkt kan worden naar een zo breed mogelijk draagvlak. De thema-avond werd georganiseerd op verzoek van de regioraad. Meer informatie over de nieuwe drank- en horecawetgeving is te vinden op de regiowebsite en op www.scouting.nl.

Your comment