Afronding pilot bestuurscoaching

Aankomende week wordt de pilot Bestuurscoaching afgerond. Sinds het najaar van 2012 neemt het regiobestuur en het groepsbestuur van Scouting Roncalli uit Nijkerk deel aan dit project. Het project is een initiatief van Scouting Gelderland en Grind Advies. Doel van het project is het versterken van regio- en groepsbesturen door hen te trainen/coachen in het opstellen van een doelmatig meerjarig beleidsplan. Dit beleidsplan wordt vervolgens uitgewerkt in een jaarlijks operationeel beleidsplan wat uitmondt in een concreet werkplan. Dit proces wordt in een aantal modules doorlopen. Het regiobestuur en groepsbestuur van Roncalli hebben de bestuurscoaching tot nu toe als zeer positief ervaren. Het zijn interessante en leerzame modules voor de onervaren bestuurder, maar zeker ook zeer waardevol voor de ervaren bestuurder. Recent zijn consulenten van Scouting Gelderland getraind om de modules in de nabije toekomst te kunnen aanbieden. Op dit moment werkt Scouting Gelderland een plan uit hoe de bestuurscoaching binnen de Gelderse regio’s te implementeren. Hierover volgt waarschijnlijk in het nieuwe scoutingseizoen meer informatie. Mocht jouw groepsbestuur geïnteresseerd zijn? Houdt dan de komende periode berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Your comment