Het is voor groepen mogelijk om kwalificatietekens te bestellen. Dit kan alleen via de regio. Het is dus niet mogelijk om kwalificatietekens rechtstreeks bij de ScoutShop te bestellen.

Het betreft alleen algemene kwalificatietekens, zoals de basiskwalificatie, kampkwalificatie en teamleiderskwalificatie. Specifieke kwalificaties voor het waterwerk verlopen via de betreffende admiraliteit.

Om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is in SOL een bestelformulier toegevoegd. Hier kunnen groepen hun definitieve bestelling plaatsen. Na betaling van de factuur worden de kwalificatietekens toegezonden (let op: verzendkosten). Ook bestaat de mogelijkheid om de tekens tijdens de regioraad op te halen (let wel: betaling dient wel binnen te zijn). Klik hier om naar het bestelformulier te gaan.